גינה בהרחבה בקיבוץ אפק

בגינה: אלמנט עיצובי של ערוץ נחל יבש המשמש כפתרון לניקוז מי הגשמים