גינת גג בחיפה  

OrenBiran-QrayotApt-ItaiAviran-Small-102b
OrenBiran-QrayotApt-ItaiAviran-Small-109b
OrenBiran-QrayotApt-ItaiAviran-Small-118b
OrenBiran-QrayotApt-ItaiAviran-Small-117b
OrenBiran-QrayotApt-ItaiAviran-Small-106b
OrenBiran-QrayotApt-ItaiAviran-Small-106-2000-1333
OrenBiran-QrayotApt-ItaiAviran-Small-116b
OrenBiran-QrayotApt-ItaiAviran-Small-103b
בחר 2
בחר 1