פרויקט תכנון מרכזי מיחזור במודיעין

מיכלי מיחזור_3.jpg
מיכלי מיחזור_2.jpg
מיכלי מיחזור_1.jpg
mercaz m.jpg
mercaz michzur 3BW2.JPG
mercaz michzur 3BW1.JPG
mercaz m- hazit2.jpg
mercaz m- plan2.jpg