תכנון צמחיה לפרויקט "טיילת גלי ים" בנתניה

טיילת גלי ים_1.jpg
טיילת גלי ים_2.jpg