top of page

 פרויקטים במגזר הציבורי

גן ילדים "ההגנה" בכרמיאל

"גן - ההגנה"- רמת רבין כרמיאל

בניין הכולל 3 כיתות גן בשני מפלסים, ושביל ציבורי המשמש כדרך חירום המקשר ביניהם.

פרויקט צומת נחל חבר - במודיעין

בעקבות הסדרת הצומת והוספת הכיכר היה צורך בתכנון מחודש של הכניסה לשצ"פ הקיים.

בוצע תכנון מחודש של גרם המדרגות והרמפה והכיכר החדשה.

התכנון כלל תכנית פיתוח, תכניות עבודה שכללו גם תכנית צמחיה .

 
 

שופרסל  בע"מ – פרויקט "שערי עכו"

פרויקט מתחם עסקים של חברת "שופרסל בע"מ", בכניסה לעיר עכו, הכולל את תכנון הפיתוח לכלל השטח כולל השצ"פ הסמוך.

הפרויקט נמצא בשלבי  ביצוע.

כיכר שפר - אזה"ת כרמיאל

תכנון צמחיה סביב פסל סביבתי קיים.

בכיכר נשתל פרט של עץ -גינקו דו-אונתי. Ginkgo biloba

עץ המשתייך למשפחת הגינקואיים, אשר מוצאובסין וביפן, והינו היחיד המייצג משפחה בוטנית זו. גילו של העץ נאמד בכ-200 מליו שנה, ובשל כך

הוא נחשב לצמח העתיק ביותר ששרד על פניכדור הארץ- העץ יכול

לחיות עד 1000 שנים.בטבע נחשב הגינקו למין נכחד, אך הוא

שרד במקדשים וגנים.

כמו כן נשתלה צמחיית דמויית "אחו" המשלב מיני דגניים וצמחים ר"ש אחרים

לתוספת כתמי צבע ועניין.

 

תכנון צמחיה לפרויקט "טיילת גלי ים" בנתניה

תכנון  אדריכלי בוצע ע"י "תכנון נוף בע"מ".
תכנון צמחיה לקו ראשון חוף ים.

פרויקט תכנון מרכזי מיחזור במודיעין

פרויקט של עיריית מודיעין להצבת מרכזי מיחזור בכניסה לבתי הספר בעיר.

קול קורא לפארק מתקני מדע בכרמיאל

קול קורא לקק"ל לפארק מתקני מדע בכרמיאל תכנית פיתוח

bottom of page