כיכר שפר - אזה"ת כרמיאל

כיכר_2.jpg
כיכר_3.jpg
כיכר_4.jpg