“Gardening is the art that uses flowers and plants as paint and the soil and sky as canvas ”- Elizabeth Murray
 
"גינון הוא אומנות המשתמשת בצמחים ופרחים כמו בצבע, והאדמה והשמים כבד הציור" - אליזבט מוריי
צבע בגינה
צבע בגינה

כובע נזיר משתלשל מערוגה ספסל בכחול

צבע בגינה
צבע בגינה

גן ילדים בכרמיאל
גן ילדים בכרמיאל

מתקני משחק על דשא סינתטי

צבע בגינה
צבע בגינה

כובע נזיר משתלשל מערוגה ספסל בכחול

1/21
תכנון גינה מעולה מותאם אישית לדרישות ולחלומות של בעלי הבית, מתחשב בתכנון האדריכלי הכולל של הנכס, תוך מתן דגש על אסתטיקה ושימוש בצמחים המתאימים לתנאי האקלים בארץ.
גליה נבון, BFA באמנות והנדסאית אדריכלות נוף מוסמכת ובעלת נסיון רב שנים, מתכננת מקצועית לגינות פרטיות כמו גם לציבוריות. 
השרות הניתן כולל הכנת תכנית פיתוח נופית ותכניות עבודה מפורטות לביצוע: תכנית גבהים, תכנית שרוולי חשמל והשקייה, תכנית מידות, תכנית תאורת-גן, תכנית צמחיה, פרטי גן, כתבי כמויות מפורטים. ניתן גם לקבל ייעוץ שעתי.